Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Elblągu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa elbląskiego podlegał KWSP w Olsztynie i KWSP w Gdańsku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa elbląskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Elblągu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Bema 17.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Braniewo
  • KRSP Elbląg
  • KRSP Kwidzyn
  • KRSP Malbork
  • KRSP Nowy Dwór Gdański
  • KRSP Sztum

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Elblągu

1. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Zamech" w Elblągu
2. ZZSP PKP Elbląg (jako II Oddz. ZZSP PKP Malbork)
3. ZZSP Fabryka Samochodów Osobowych - Zakład w Elblągu
4. ZZSP PKP Malbork
5. ZZSP Kwidzyńskie Zakłady Papiernicze w Kwidzynie