Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Gdańsku

W latach 1950-1975 w Gdańsku działa KWSP, której podlegało w terenie 16 komend powiatowych (w granicach województwa wg. podziału administracyjnego z 1957 roku).

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa gdańskiego (w granicach z 1976 roku) była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Gdańsku.

W ramach KWSP działało 10 komend rejonowych:
 • KRSP Gdańsk
 • KRSP Gdynia
 • KRSP Kartuzy
 • KRSP Kościerzyna
 • KRSP Pruszcz Gdański
 • KRSP Puck
 • KRSP Sopot
 • KRSP Starogard Gdański
 • KRSP Tczew
 • KRSP Wejherowo

Na terenie operacyjnym gdańskiej KWSP funkcjonowało 32 jednostki zawodowych straży - w tym:

 • 14 ZSP
 • 18 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Gdańsku

1. ZZSP Port Gdańsk
2. ZZSP Stocznia im. Lenina w Gdańsku
3. ZZSP Stocznia Północna w Gdańsku
4. ZZSP Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku
5. ZZSP Gdańskie Zakłady Rafineryjne w Gdańsku
6. ZZSP Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Siarkopol" w Gdańsku
7. ZZSP Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo
8. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdańsku
9. ZZSP Port Gdynia
10. ZZSP Stocznia Gdynia
11. ZZSP Stocznia Remontowa "Nauta" w Gdyni
12. ZZSP PKP Gdynia-Grabówek
13. ZZSP Gdyńska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w Gdyni-Kacku
14. ZZSP PKP Zajączkowo Tczewskie
15. ZZSP Zakłady Płyt Wiórowych w Czarnej Wodzie
16. ZZSP Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Starogardzie Gdańskim
17. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Dębogórze


KRSP i ZSP z terenu KRSP Gdańsk
ZZSP z terenu KRSP Gdańsk
KRSP Sopot


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP i ZSP z terenu KRSP Gdańsk
10-12-35