Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Jeleniej Górze

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa jeleniogórskiego podlegał KWSP we Wrocławiu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa jeleniogórskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Jeleniej Górze. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Świerczewskiego 2.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Bolesławiec
  • KRSP Bogatynia (do 1990 roku)
  • KRSP Jelenia Góra
  • KRSP Kamienna Góra
  • KRSP Lubań
  • KRSP Lwówek Śląski
  • KRSP Zgorzelec

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowały 22* jednostki zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 14 ZZSP
* - nie wszystkie jednostki udało się zidentyfikować.

Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Jeleniej Górze

1. ZZSP Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex - Celwiskoza" Jelenia Góra
2. ZZSP Fabryka Dywanów "Kowary" w Kowarach
3. ZZSP Olszyńskich Fabryk Mebli w Olszynie Lubańskiej
4. ZZSP Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego "Watra" w Lubawce
5. ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Len" w Kamiennej Górze
6. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Len" w Kamiennej Górze - Odział Marciszów
7. ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni
8. ZZSP PKP Węgliniec
9. ZZSP Hut Szkła w Pieńsku


KRSP Jelenia Góra
KRSP Bolesławiec
KRSP Kamienna Góra
KRSP Lubań
KRSP Lwówek Śląski
KRSP Zgorzelec
KRSP Bogatynia