Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Jeleniej Górze

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa krośnieńskiego podlegał KWSP we Wrocławiu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa jeleniogórskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Jeleniej Górze. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Świerczewskiego 2.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Bogatynia
  • KRSP Bolesławiec
  • KRSP Jelenia Góra
  • KRSP Kamienna Góra
  • KRSP Lubań
  • KRSP Zgorzelec

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 20 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 8 ZSP
  • 12 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Jeleniej Górze

1. ZZSP Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Celwiskoza" Jelenia Góra
2. ZZSP Fabryka Filców Technicznych w Kowarach
3. ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni
4. ZZSP PKP Węgliniec