Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kaliszu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa kaliskiego podlegał KWSP w Poznaniu oraz częsciowo KWSP w Łodzi i Wrocławiu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa kaliskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Kaliszu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Zubrzyckiego 42/44.

W ramach KWSP działało 9 komend rejonowych:
  • KRSP Jarocin
  • KRSP Kalisz
  • KRSP Kępno
  • KRSP Krotoszyn KRSP Ostrów Wielkopolski
  • KRSP Ostrzeszów
  • KRSP Pleszew
  • KRSP Syców
  • KRSP Wieruszów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 14 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 10 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Kaliszu

1. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz
2. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim
3. ZZSP PKP Ostrów Wielkopolski
4. ZZSP Zakłady Płyt Wiórowych w Wieruszowie