Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kielcach

W latach 1950-1975 w Kielcach funkcjonowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa kieleckiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Kielcach. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Armii Czerwonej.

W ramach KWSP działało 12 komend rejonowych:

 • KRSP Busko-Zdrój
 • KRSP Chmielnik
 • KRSP Jędrzejów
 • KRSP Kazimierza Wielka
 • KRSP Kielce
 • KRSP Końskie
 • KRSP Miechów
 • KRSP Ostrowiec Świętokrzyski
 • KRSP Pińczów
 • KRSP Skarżysko-Kamienna
 • KRSP Starachowice
 • KRSP Włoszczowa

Na terenie operacyjnym krośnieńskiej KWSP funkcjonowały 22 jednostki zawodowe straży - w tym:

 • 12 ZSP
 • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Kielcach

1. ZZSP Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych "SHL" w Kielcach
2. ZZSP Fabryka Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach
3. ZZSP PKP Kielce
4. ZZSP Huta "Ostrowiec" w Ostrowcu Świętokrzyskim
5. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Predom-Mesko" w Skarżysku-Kamiennej
6. ZZSP PKP w Skarżysku Kamiennej
7. ZZSP PKP Sędziszów
8. ZZSP Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach
9. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr. 6 w Skarżysku-Kamiennej