Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Koninie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa konińskiego podlegał KWSP w Poznaniu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa konińskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Koninie. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Przemysłowej 5.

W ramach KWSP działały 4 komendy rejonowe:
  • KRSP Koło
  • KRSP Konin
  • KRSP Słupca
  • KRSP Turek

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 7 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 oddz. ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Koninie

1. ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie
2. ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku