Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Koszalinie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa koszalińskiego w nowych granicach, podlegał KWSP w Koszalinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa koszalińskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Koszalinie. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Lampego 34.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Białogard
  • KRSP Drawsko Pomorskie
  • KRSP Kołobrzeg
  • KRSP Koszalin
  • KRSP Świdwin
  • KRSP Szczecinek

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 6 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 0 ZZSP (wg obecnego stanu wiedzy)


KRSP Białogard
KRSP Drawsko Pomorskie
KRSP Kołobrzeg
KRSP Koszalin
KRSP Szczecinek
KRSP Świdwin


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Kołobrzeg
17-03-0117-03-1017-03-1117-03-1217-03-14
KRSP Koszalin
17-04-0117-04-1917-04-2117-04-22