Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Krakowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa krakowskiego (w nowych granicach) podlegał KWSP w Krakowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa krakowskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Krakowie. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Basztowej 22.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Kraków-Krowodrza
  • KRSP Kraków-Nowa Huta
  • KRSP Kraków-Podgórze
  • KRSP Kraków-Śródmieście
  • KRSP Myślenice
  • KRSP Proszowice
  • KRSP Skawina

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 8 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Krakowie

1. ZZSP Huta im.Lenina w Krakowie
2. ZZSP PKP Kraków-Płaszów
3. ZZSP Port Lotniczy Kraków-Balice
4. ZZSP Huta Aluminium w Skawinie