Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Krośnie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa krośnieńskiego podlegał KWSP w Rzeszowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa krośnieńskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Krośnie. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Lwowskiej 18.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Brzozów
  • KRSP Jasło
  • KRSP Krosno
  • KRSP Lesko
  • KRSP Sanok
  • KRSP Ustrzyki Dolne

Na terenie operacyjnym krośnieńskiej KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 6 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Krośnie

1. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen" w Krośnie
2. ZZSP Rafineria Nafty Jedlicze
3. ZZSP Podkarpackie Zakłady Rafineryjne w Jaśle
4. ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat-ERG" w Jaśle
5. ZZSP Sanocka Fabryka Autobusów "Autosan" w Sanoku
6. ZZSP Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku


KRSP Brzozów
KRSP Jasło
KRSP Krosno
KRSP Lesko
KRSP Sanok
KRSP Ustrzyki Dolne


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Krosno
19-03-18