Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Legnicy

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa legnickiego podlegał KWSP we Wrocławiu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa legnickiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Legnicy. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Lenina 1.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Głogów
  • KRSP Jawor
  • KRSP Legnica
  • KRSP Lubin
  • KRSP Złotoryja

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 11 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 6 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Legnicy

1. ZZSP KGHM Zakład Górniczy "Rudna" w Polkowicach
2. ZZSP Huta Miedzi w Głogowie
3. ZZSP Huta Miedzi w Legnicy
4. ZZSP PKP Miłkowice