Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Lesznie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa leszczyńskiego podlegał KWSP w Poznamiu oraz częsciowo KWSP we Wrocławiu i Zielonej Górze.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa leszczyńskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Lesznie. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Wołowej 8.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Gostyń
  • KRSP Góra
  • KRSP Kościan
  • KRSP Leszno
  • KRSP Rawicz
  • KRSP Wschowa

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 7 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 1 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Lesznie

1. ZZSP PKP Leszno