Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Łomży

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa łomżyńskiego podlegał KWSP w Białymstoku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa łomżyńskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Łomży. Siedziba komendy była zlokalizowana przy Placu Niepodległości 4.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Grajewo
  • KRSP Kolno
  • KRSP Łomża
  • KRSP Wysokie Mazowieckie
  • KRSP Zambrów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 6 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 1 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Łomży

1. ZZSP Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie