Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Lublinie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa lubelskiego w nowych granicach, podlegał KWSP w Lublinie oraz częściowo KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa lubelskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Lublinie. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Strażackiej 7.

W ramach KWSP działało 8 komend rejonowych:
 • KRSP Bełżyce
 • KRSP Bychawa
 • KRSP Kraśnik
 • KRSP Lubartów
 • KRSP Lublin
 • KRSP Opole Lubelskie
 • KRSP Puławy
 • KRSP Ryki
 • KRSP Łęczna (od 1989 roku)

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 18 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 8 ZSP
 • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Lublinie

1. ZZSP Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie
2. ZZSP PKP Lublin
3. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Ursus" - Odlewnia Lublin
4. ZZSP Zakłady Azotowe Puławy
5. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik
6. ZZSP PKP Dęblin
7. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego Bogdanka
8. ZZSP "Predom-EDA" w Poniatowej
9. ZZSP Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku
10. ZZSP Lubartowskie Zakłady Garbarskie w Lubartowie