Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Nowym Sączu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa nowosądeckiego podlegał KWSP w Krakowie oraz KWSP w Rzeszowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa nowosądeckiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Nowym Sączu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Grybowskiej 2.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Gorlice
  • KRSP Limanowa
  • KRSP Krynica
  • KRSP Nowy Sącz
  • KRSP Nowy Targ
  • KRSP Rabka
  • KRSP Zakopane

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Nowym Sączu

1. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu
2. ZZSP Sądeckie Zakłady Elektrod Węglowych w Nowym Sączu
3. ZZSP Sądeckie Zakłady Naprawy Autobusów w Nowym Sączu
4. ZZSP Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu
5. ZZSP Rafineria Nafty w Gorlicach


KRSP Gorlice
KRSP Krynica
KRSP Limanowa
KRSP Nowy Sącz
KSRP Rabka
KRSP Nowy Targ
KRSP Zakopane


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Nowy Targ
25-06-70
KRSP Zakopane
25-07-0125-07-17