Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Olsztynie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa olsztyńskiego w nowych granicach, podlegał KWSP w Olsztynie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa olsztyńskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Olsztynie. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Zwycięstwa 7/9.

W ramach KWSP działało 11 komend rejonowych:
 • KRSP Bartoszyce
 • KRSP Biskupiec
 • KRSP Iława
 • KRSP Kętrzyn
 • KRSP Lidzbark Warmiński
 • KRSP Morąg
 • KRSP Mrągowo
 • KRSP Nidzica
 • KRSP Olsztyn
 • KRSP Ostróda
 • KRSP Szczytno

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 18 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 11 ZSP
 • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Olsztynie

1. ZZSP Olsztyńskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" w Olsztynie
2. ZZSP PKP Olsztyn
3. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN Olsztyn-Gutkowo
4. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lenpol" w Sępopolu
5. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Ostródzie
6. ZZSP PKP Iława


KRSP Bartoszyce
KRSP Biskupiec
KRSP Iława
KRSP Kętrzyn
KRSP Lidzbark Warmiński
KRSP Morąg
KRSP Mrągowo
KRSP Nidzica
KRSP Olsztyn
KRSP Ostróda
KRSP Szczytno


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Olsztyn
26-09-1626-09-2326-09-3226-09-64
KRSP Ostróda