Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Ostrołęce

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa ostrołęckiego podlegał KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa ostrołęckiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Ostrołęce. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Celnej 1.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Maków Mazowiecki
  • KRSP Ostrołęka
  • KRSP Ostrów Mazowiecka
  • KRSP Przasnysz
  • KRSP Wyszków

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Ostrołęce

1. ZZSP Ostrołęckie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Ostrołęce
2. ZZSP PKP Ostrołęka
3. ZZSP PKP Małkinia


KRSP Maków Mazowiecki
KRSP Ostrołęka
KRSP Ostrów Mazowiecka
KRSP Przasnysz
KRSP Wyszków