Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Pile

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa pilskiego podlegał KWSP w Poznaniu i KWSP w Koszalinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa pilskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Pile. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Moniuszki 1.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Chodzież
  • KRSP Czarnków
  • KRSP Piła
  • KRSP Trzcianka
  • KRSP Wałcz
  • KRSP Wągrowiec
  • KRSP Złotów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 9 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Pile

1. ZZSP Zakłady Płyt Pilśniowych w Czarnkowie
2. ZZSP PKP Krzyż


KRSP Chodzież
KRSP Czarnków
KRSP Piła
KRSP Trzcianka
KRSP Wałcz
KRSP Wągrowiec
KRSP Złotów


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Czarnków
KRSP Wągrowiec