Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Piotrkowie Trybunalskim

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa piotrkowskiego podlegał KWSP w Łodzi i KWSP w Kielcach.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa piotrkowskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Piotrkowie Trybunalskim.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Piotrków Trybunalski
  • KRSP Bełchatów
  • KRSP Radomsko
  • KRSP Opoczno
  • KRSP Tomaszów Mazowiecki
  • KRSP Koluszki
Komenda wojewódzka miała swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Jagiellońskiej 11.

Na terenie operacyjnym piotrkowskiej KWSP funkcjonowało 14 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 8 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Piotrkowie Trybunalskim

1. ZZSP PKP Piotrków Trybunalski
2. ZZSP Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników "Organika" w Woli Krzysztoporskiej
3. ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
4. ZZSP Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bełchatowie
5. ZZSP Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim
6. ZZSP PKP Koluszki
7. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN nr.1 w Koluszkach
8. ZZSP Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "Predom" w Niewiadowie


KRSP Piotrków Trybunalski
KRSP Radomsko
KRSP Bełchatów
KRSP Opoczno
KRSP Tomaszów Mazowiecki
KRSP Koluszki


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Piotrków Trybunalski
30-01-1630-01-70
KRSP Koluszki
30-06-0130-06-1030-06-1130-06-1230-06-40