Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Płocku

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa płockiego podlegał KWSP w Warszawie i Łodzi.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa płockiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Płocku.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Płock
  • KRSP Gostynin
  • KRSP Kutno
  • KRSP Łęczyca
  • KRSP Sierpc

Na terenie operacyjnym płockiej KWSP funkcjonowało co najmniej 10 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Płocku

1. ZZSP Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku
2. ZZSP Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" w Płocku
3. ZZSP PKP Płock-Trzepowo
4. ZZSP PKP Kutno
5. ZZSP Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa" w Kutnie


KRSP Płock
KRSP Gostynin
KRSP Kutno
KRSP Łęczyca
KRSP Sierpc


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Płock
31-01-1631-01-3031-01-3131-01-3231-01-33
31-01-3331-01-3431-01-3531-01-3631-01-36
31-01-3731-01-38`31-01-3831-01-3931-01-40
31-01-4131-01-4231-01-4231-01-4331-01-44
31-01-44`31-01-4631-01-4731-01-49