Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Poznaniu

W latach 1957-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpożarowej w Poznaniu była Komenda Miejska Straży Pożarnych m. Poznań. Organem nadrzędnym organizującym i nadzorującym system ochrony przeciwpożarowej w całym województwie poznańskim była Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych w Poznaniu. Dualizm powyższy wynikał z właściwości ówczesnego systemu podziału administracyjnego kraju. W ramach owego podziału Poznań był odrębną, wydzieloną z województwa poznańskiego, jednostką administracyjną (tzw. miastem wydzielonym).

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa poznańskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Poznaniu. Siedziba KWSP została zlokalizowana przy ulicy Masztalarskiej 3.

W latach 1975-1981 w ramach KWSP działało 9 komend rejonowych:

 • KRSP Gniezno
 • KRSP Nowy Tomyśl
 • KRSP Oborniki
 • KRSP Poznań
 • KRSP Szamotuły
 • KRSP Śrem
 • KRSP Środa Wielkopolska
 • KRSP Września
W roku 1981 monolityczny twór w postaci KRSP w Poznaniu został poddany reorganizacji. W wyniku zmian duża miejska komenda została podzielona na 4 mniejsze jednostki organizacyjne:
 • KRSP Poznań-Stare Miasto
 • KRSP Poznań-Grunwald
 • KRSP Poznań-Nowe Miasto
 • KRSP Poznań-Wilda
Sieć pozostałych komend rejonowych z terenu województwa pozostała w niezmienionym kształcie.

Na terenie operacyjnym poznańskiej KWSP funkcjonowało 26 jednostek zawodowej straży - w tym:
 • 13 ZSP
 • 13 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Poznaniu

1. ZZSP Zakłady Mechaniczne im. Cegielskiego w Poznaniu
2. ZZSP Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" w Poznaniu
3. ZZSP Zakłady Metalurgiczne "Pomet" w Poznaniu
4. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu
5. ZZSP PKP Poznań
6. ZZSP PKP Poznań-Franowo
7. ZZSP Port Lotniczy Poznań-Ławica
8. ZZSP Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Bolechowie
9. ZZSP Wytwórnia Wyrobów Tocznych "Pressta" w Bolechowie
10. ZZSP Odlewnia Żeliwa w Śremie
11. ZZSP PKP Gniezno
12. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Rejowcu
13. ZZSP Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie


KRSP Gniezno
KRSP Nowy Tomyśl
KRSP Oborniki
KRSP Śrem
KRSP Szamotuły
KRSP Poznań-Stare Miasto
KRSP Poznań-Grunwald
KRSP Poznań-Nowe Miasto
KRSP Poznań-Wilda
KRSP Środa Wielkopolska
KRSP Września


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Gniezno
KRSP Poznań-Wilda
32-14-11
KRSP Poznań-Stare Miasto
32-11-0232-11-1032-11-1132-11-1332-11-15
32-11-1832-11-20
KRSP Poznań-Grunwald
32-12-11