Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Przemyślu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa przemyskiego podlegał KWSP w Rzeszowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa przemyskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Przemyślu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Kopernika 25.

W ramach KWSP działały 4 komendy rejonowe:
  • KRSP Jarosław
  • KRSP Lubaczów
  • KRSP Przemyśl
  • KRSP Przeworsk

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 7 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 4 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Przemyślu

1. ZZSP Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu
2. ZZSP PKP Żurawica
3. ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Żurawicy