Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Radomiu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa radomskiego podlegał KWSP w Kielcach i KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa radomskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Radomiu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Traugutta 57.

W ramach KWSP działało 8 komend rejonowych:
  • KRSP Białobrzegi
  • KRSP Grójec
  • KRSP Kozienice
  • KRSP Lipsko
  • KRSP Przysucha
  • KRSP Radom
  • KRSP Szydłowiec
  • KRSP Zwoleń

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 13 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 8 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Radomiu

1. ZZSP Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w Radomiu
2. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Łucznik" w Radomiu
3. ZZSP Radomska Fabryka Farb i Lakierów w Radomiu
4. ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach
5. ZZSP PKP Idzikowice


KRSP Białobrzegi
KRSP Grójec
KRSP Kozienice
KRSP Lipsko
KRSP Przysucha
KRSP Radom
KRSP Szydłowiec
KRSP Zwoleń


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Grójec
KRSP Kozienice
34-03-3134-03-3434-03-35
KRSP Radom
34-06-1034-06-1234-06-13
KRSP Zwoleń