Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Rzeszowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa rzeszowskiego w nowych granicach, podlegał KWSP w Rzeszowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa rzeszowskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Rzeszowie. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Krasińskiego 8.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Kolbuszowa
  • KRSP Leżajsk
  • KRSP Łańcut
  • KRSP Mielec
  • KRSP Ropczyce
  • KRSP Strzyżów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 11 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Rzeszowie

1. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów
2. ZZSP Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
3. ZZSP PKP Rzeszów
4. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec
5. ZZSP Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie