Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Siedlcach

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa siedleckiego podlegał KWSP w Warszawie oraz KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa siedleckiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Siedlcach. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy 1 Maja 52.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Garwolin
  • KRSP Łuków
  • KRSP Mińsk Mazowiecki
  • KRSP Siedlce
  • KRSP Sokołów Podlaski
  • KRSP Węgrów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 9 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Siedlcach

1. ZZSP PKP Siedlce
2. ZZSP PKP Pilawa
3. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim


KRSP Garwolin
KRSP Łuków
KRSP Mińsk Mazowiecki
KRSP Siedlce
KRSP Sokołów Podlaski
KRSP Węgrów


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Łuków
KRSP Mińsk Mazowiecki
36-03-1136-03-1336-03-3136-03-32