Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Sieradzu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa sieradzkiego podlegał KWSP w Łodzi.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa sieradzkiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Sieradzu z siedzibą zamiejscową. Siedziba komendy była zlokalizowana w Zduńskiej Woli przy ulicy Długiej 28.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Łask
  • KRSP Poddębice
  • KRSP Sieradz
  • KRSP Wieluń
  • KRSP Zduńska Wola

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 7 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Sieradzu

1. ZZSP Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Zwoltex" w Zduńskiej Woli
2. ZZSP PKP Zduńska Wola-Karsznice


KRSP Łask
KRSP Poddębice
KRSP Sieradz
KRSP Wieluń
KRSP Zduńska Wola


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Łask
KRSP Sieradz