Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Skierniewicach

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa skierniewickiego podlegał KWSP w Łodzi oraz KWSP w Warszawie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa skierniewickiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Skierniewicach. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy 17 Stycznia 4. Do ok. 1980 roku KWSP posiadała siedzibę zamiejscową w Żyrardowie, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury w stolicy województwa.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Skierniewice
  • KRSP Sochaczew
  • KRSP Żyrardów
  • KRSP Rawa Mazowiecka
  • KRSP Brzeziny
  • KRSP Łowicz

Na terenie operacyjnym skierniewickiej KWSP funkcjonowało 10 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Skierniewicach.

1. ZZSP PKP Skierniewice
2. ZZSP Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex" w Sochaczewie
3. ZZSP Zakłady Tworzyw Sztucznych "Boryszew-ERG" w Sochaczewie
4. ZZSP Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie

Wyposażenie KWSP w Skierniewicach (lata osiemdziesiąte)

 380001 
- SOp - Polski Fiat 125p
              
- SDŁ - Star 266 WZŁ


KRSP Skierniewice
KRSP Sochaczew
KRSP Żyrardów
KRSP Rawa Mazowiecka
KRSP Brzeziny
KRSP Łowicz


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Skierniewice
38-01-1138-01-31
KRSP Sochaczew
38-02-6438-02-77
KRSP Żyrardów
38-03-30
KRSP Rawa Mazowiecka
38-04-0138-04-1038-04-5138045238-04-56
38-04-7238-04-7538-04-7838-04-7938-04-80
KRSP Brzeziny
38-05-65
KRSP Łowicz
38-06-1238-06-1538-06-68