Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Słupsku

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa słupskiego podlegał KWSP w Olsztynie oraz KWSP w Koszalinie i KWSP w Gdańsku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa słupskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Słupsku. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Rynek Rybacki 2.

W ramach KWSP działało 6 komend rejonowych:
  • KRSP Bytów
  • KRSP Człuchów
  • KRSP Lębork
  • KRSP Miastko
  • KRSP Sławno
  • KRSP Słupsk

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 8 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 6 ZSP
  • 2 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Słupsku.

1. ZZSP PKP Słupsk
2. ZZSP Stocznia Ustka