Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Suwałkach

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa suwalskiego podlegał KWSP w Olsztynie oraz KWSP w Białymstoku.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa suwalskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Suwałkach z siedzibą zamiejscową. Siedziba komendy była zlokalizowana w Augustowie przy ulicy 29 listopada 2.

W ramach KWSP działało 9 komend rejonowych:
 • KRSP Augustów
 • KRSP Ełk
 • KRSP Giżycko
 • KRSP Gołdap
 • KRSP Olecko
 • KRSP Pisz
 • KRSP Sejny
 • KRSP Suwałki
 • KRSP Węgorzewo

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 13 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 9 ZSP
 • 4 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Suwałkach.

1. ZZSP PKP Ełk
2. ZZSP Północnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lenpol" w Ełku
3. ZZSP Wytwórnia Chemiczna nr 18 Prostki (KRSP Ełk)
4. ZZSP Zakładów Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie (KRSP Pisz)


KRSP Augustów
KRSP Ełk
KRSP Giżycko
KRSP Gołdap
KRSP Olecko
KRSP Pisz
KRSP Sejny
KRSP Suwałki
KRSP Węgorzewo


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Sejny
400713