Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Tarnobrzegu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa tarnobrzeskiego podlegał KWSP w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa tarnobrzeskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Tarnobrzegu zlokalizowana przy ulicy Krasickiego 3.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Janów Lubelski
  • KRSP Opatów
  • KRSP Sandomierz
  • KRSP Stalowa Wola
  • KRSP Staszów
  • KRSP Tarnobrzeg
  • KRSP Nisko (od 1990 roku)

Na terenie operacyjnym tarnobrzeskiej KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 5 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Tarnobrzegu.

1. ZZSP Kopalnia i Zakłady Przetwórstwa Siarki "Siarkopol" w Machowie
2. ZZSP Zakłady Metalowe "Predom-Dezamet" w Nowej Dębie
3. ZZSP Kopalnia i Zakłady Przetwórstwa Siarki "Siarkopol" w Grzybowie
4. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Gorzycach
5. ZZSP Huta Stalowa Wola


KRSP Janów Lubelski
KRSP Opatów
KRSP Sandomierz
KRSP Stalowa Wola
KRSP Staszów
KRSP Tarnobrzeg


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Opatów