Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Tarnowie

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa tarnowskiego podlegał KWSP w Rzeszowie oraz Krakowie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa tarnowskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Tarnowie zlokalizowana przy ulicy Klikowskiego 39.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Bochnia
  • KRSP Brzesko
  • KRSP Dąbrowa Tarnowska
  • KRSP Dębica
  • KRSP Tarnów

Na terenie operacyjnym tarnowskiej KWSP funkcjonowało 12 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 7 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Tarnowie.

1. ZZSP Zakłady Azotowe Tarnów
2. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Ponar" w Tarnowie
3. ZZSP Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach
4. ZZSP Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" w Dębicy
5. ZZSP Dębicka Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w Dębicy
6. ZZSP Kombinat Rolny "Igloopol" Dębica
7. ZZSP Huta im. Lenina - Wydział zamiejscowy w Bochni


KRSP Tarnów
KRSP Dębica


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Dębica
43-02-31