Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Toruniu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa toruńskiego podlegał KWSP w Bydgoszczy oraz KWSP w Olsztynie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa toruńskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Toruniu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Prostej 32.

W ramach KWSP działało 7 komend rejonowych:
  • KRSP Brodnica
  • KRSP Chełmno
  • KRSP Golub-Dobrzyń
  • KRSP Grudziądz
  • KRSP Nowe Miasto Lubawskie
  • KRSP Toruń
  • KRSP Wąbrzeźno

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 10 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 7 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Toruniu.

1. ZZSP Zakłady Włókien Sztucznych "Elana" w Toruniu
2. ZZSP PKP Toruń
3. ZZSP Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Grudziądzu