Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Wałbrzychu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa wałbrzyskiego podlegał KWSP we Wrocławiu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa wałbrzyskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Wałbrzychu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Matejki 5.

W ramach KWSP działało 8 komend rejonowych:
  • KRSP Bystrzyca Kłodzka
  • KRSP Dzierżoniów
  • KRSP Kłodzko
  • KRSP Nowa Ruda
  • KRSP Świdnica
  • KRSP Świebodzice
  • KRSP Wałbrzych
  • KRSP Ząbkowice Śląskie

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 20 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 10 ZSP
  • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Wałbrzychu.

1. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Wałbrzych" w Wałbrzychu
2. ZZSP Kopalnia Węgla Kamiennego "Victoria" w Wałbrzychu
3. ZZSP Zakłady Koksownicze Wałbrzych
4. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Camela" w Mieroszowie
5. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Konpar" w Strzegomiu
6. ZZSP Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Silena" w Świebodzicach
7. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Bielbaw" w Bielawie
8. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Piast" w Głuszycy
9. ZZSP Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Chemicznego "Organika" w Żarowie k.Świdnicy