Stołeczna Komenda Straży Pożarnych w Warszawie

W latach 1950-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpożarowej w stolicy była Komenda Miejska Straży Pożarnych m.st. Warszawy. Organem równorzędnym organizującym i nadzorującym system ochrony przeciwpozarowej w województwie warszawskim (z wyłączeniem m.st Warszawy) była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych. Dualizm powyzszy wynikał z właściwości ówczesnego systemu podziału administracyjnego kraju. W ramach owego podziału Warszawa była odrębną wydzieloną z województwa warszawskiego jednostką administracyjną (tzw. miastem wydzielonym).

W przededniu wprowadzenia dwustopniowego podziału administracyjnego kraju w 1975 roku, w ramach KMSP m.st.Warszawy funkcjonowało 9 oddziałów i 6 pododdziałów zawodowej straży pożarnej. W tym samym czasie na terenie KWSP działało 29 Powiatowych Komend Straży Pożarnych.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa stołecznego-Warszawskiego była Stołeczna Komenda Straży Pożarnych (SKSP) w Warszawie działająca, na prawach komendy wojewódzkiej. Siedziba SKSP mieściła się na ul. Polnej 1. Komendzie podlegał Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego, który bazę lokalową dzielił z VIII Oddziałem ZSP na Grochowie (ul.Majdańska 38/40).


W ramach SKSP działało 14 komend rejonowych:
 • KRSP Warszawa-Praga Północ
 • KRSP Warszawa-Ochota
 • KRSP Warszawa-Mokotów
 • KRSP Warszawa-Śródmieście
 • KRSP Warszawa-Żoliborz
 • KRSP Warszawa-Wola
 • KRSP Warszawa-Praga Południe
 • KRSP Grodzisk Mazowiecki
 • KRSP Legionowo
 • KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
 • KRSP Otwock
 • KRSP Piaseczno
 • KRSP Pruszków
 • KRSP Wołomin

Na terenie operacyjnym SKSP funkcjonowały 42 jednostki zawodowe straży - w tym:

 • 24 oddziały ZSP (w tym szkolna jednostka SGSP)
 • 18 jednostek ZZSP
Obok standardowego wyposażenia jednostek, które stanowiły typowe samochody pożarnicze krajowej produkcji, warszawski garnizon pożarniczy dysponował następującym sprzętem pochodzącym z importu: (lata osiemdziesiąte)

 • 3 średnie samochody gaśnicze kombinowane - GBAPr
 • 14 ciężkich samochodów gaśniczych ze zbiornikami na środki gaśnicze o pojemności powyżej 8000 litrów
 • 8 samochodów proszkowych GPr-3000
 • 7 samochodów ratownictwa technicznego i chemicznego
 • 9 drabin mechanicznych o wysokości wysuwu 30-50 m
 • 1 podnośnik SH-66

W powyższym zestawieniu nie ujęto pojazdów LSP Warszawa-Okęcie

Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych SKSP w Warszawie.

1. ZZSP FSO Warszawa
2. ZZSP Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Warszawa
3. ZZSP PKP Warszawa-Praga
4. ZZSP (LSP) Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
5. ZZSP Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa-Okęcie
6. ZZSP Zakłady Mechaniczne Ursus
7. ZZSP Elektrociepłownia "Siekierki" w Warszawie
8. ZZSP Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" w Warszawie
9. ZZSP Huta Warszawa
10. ZZSP Zakłady Mechaniczne im. M.Nowotki w Warszawie
11. ZZSP PKP Warszawa-Odolany
12. ZZSP "Pollena" Nowy Dwór Mazowiecki
13. ZZSP Instytut Badań Jądrowych w Świerku k. Otwocka
14. ZZSP Zakłady Kineskopowe "Polkolor" Piaseczno
15. ZZSP Warszawskie Zakłady Papiernicze w Jeziornie
16. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Pruszków
17. ZZSP Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" Piastów
18. ZZSP Zakłady Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie

Pojazdy SKSP (lata osiemdziesiąte):

 010001 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010002 
- SOp - Polonez
 010003 
- SOp - GAZ-24 Wołga
 010004 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010005 
- SOp - Polonez
 010006 
- SDŁ - Żuk WZŁ
 010007 
- SOp - Polski Fiat 125p
 010008 
- SDŁ - Star 266 WZŁ
 010009 
- SDŁ - Żuk MORS
              
- SBus - Jelcz PR 110DLux (bez oznaczeń operacyjnych)

Pojazdy WOSzP (lata osiemdziesiąte):

 010010 
- GBAM 2/8+8 - Jelcz 003 (przekazany później do OSP Radość)
 010011 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 010014 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
 010018 
- SBus - Jelcz 080

Zestawienie wyposażenia stołecznego garnizonu pożarniczego zostało opracowane w oparciu o unikatowe materiały źródłowe udostępnione dzięki uprzejmości historyka warszawskiej straży Pana Jacka Skorupskiego


KRSP Warszawa-Praga Północ
KRSP Warszawa-Ochota
KRSP Warszawa-Mokotów
KRSP Warszawa-Śródmieście
KRSP Warszawa-Żoliborz
KRSP Warszawa-Wola
KRSP Warszawa-Praga Południe
KRSP Grodzisk Mazowiecki
KRSP Legionowo
KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
KRSP Otwock
KRSP Piaseczno
KRSP Pruszków
KRSP Wołomin
SGSP Warszawa
Brygada Odwodowa SKSP


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

Brygada Odwodowa SKSP
KRSP Warszawa-Praga Północ
01-01-1401-01-1601-01-1801-01-2001-01-29
01-01-3001-01-3301-01-4001-05-1301-05-13
01-05-1601-05-1701-05-2901-10-1301-11-21
01-11-25
KRSP Warszawa-Ochota
01-02-1301-02-3201-02-3201-02-3401-02-35
01-02-3501-02-3601-02-3701-02-3801-02-38
01-24-1501-24-3001-24-3101-24-31`01-24-32
01-24-3501-24-3601-24-3801-24-3901-24-41
KRSP Warszawa-Mokotów
01-03-1201-03-1401-03-1501-03-2901-09-14
01-09-2701-14-15
KRSP Warszawa-Śródmieście
01-04-1201-04-1301-04-1401-04-1501-04-17
01-04-29
KRSP Warszawa-Żoliborz
01-06-0301-06-1401-06-1601-06-2201-06-22
01-06-2301-06-2501-06-2701-06-28
KRSP Warszawa-Wola
01-07-1501-07-1601-07-2201-07-2501-07-26
01-07-2701-07-2801-07-3401-07-3701-07-38
01-07-39
KRSP Warszawa-Praga Południe
01-08-15`01-08-1501-08-1601-08-1901-08-29
01-12-1201-13-14
KRSP Grodzisk Mazowiecki
01-16-56
KRSP Legionowo
01-17-2901-17-54
KRSP Nowy Dwór Mazowiecki
01-18-16
KRSP Otwock
01-19-1601-19-2901-19-3001-19-53
KRSP Piaseczno
01-20-40
KRSP Pruszków
01-21-3401-21-76
SGSP Warszawa