Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych we Włocławku

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa włocławskiego podlegał KWSP w Bydgoszczy.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowo utworzonego województwa włocławskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) we Włocławku. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Rolnej 8.

W ramach KWSP działało 5 komend rejonowych:
  • KRSP Aleksandrów Kujawski
  • KRSP Lipno
  • KRSP Radziejów
  • KRSP Rypin
  • KRSP Włocławek

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 9 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 5 ZSP
  • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP we Włocławku.

1. ZZSP Zakłady Azotowe "Włocławek" we Włocławku
2. ZZSP Kujawska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" we Włocławku
3. ZZSP Zakłady Celulozowo-Papiernicze we Włocławku


KRSP Włocławek
KRSP Aleksandrów Kujawski
KRSP Lipno
KRSP Radziejów
KRSP Rypin


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Włocławek
46-01-3746-01-38
KRSP Aleksandrów Kujawski
46-02-2046-02-73