Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych we Wrocławiu

W latach 1957-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpożarowej w Łodzi była Komenda Miejska Straży Pożarnych m. Wrocław. Organem nadrzędnym organizującym i nadzorującym system ochrony przeciwpożarowej w województwie wrocławskim (z wyłączeniem m. Wrocław) była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych. Dualizm powyższy wynikał z właściwości ówczesnego systemu podziału administracyjnego kraju. W ramach owego podziału Wrocław był odrębną wydzieloną z województwa wrocławskiego jednostką administracyjną (tzw. miastem wydzielonym).

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa wrocławskiego w nowych granicach była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) we Wrocławiu. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Borowskiej 138.

W ramach KWSP działało 13 komend rejonowych:
 • KRSP Wrocław-Fabryczna
 • KRSP Wrocław-Krzyki
 • KRSP Wrocław-Psie Pole
 • KRSP Wrocław-Stare Miasto
 • KRSP Wrocław-Śródmieście
 • KRSP Milicz
 • KRSP Oleśnica
 • KRSP Oława
 • KRSP Kąty Wrocławskie
 • KRSP Środa Śląska
 • KRSP Strzelno
 • KRSP Trzebnica
 • KRSP Wołów

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 26 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 16 ZSP
 • 10 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP we Wrocławiu.

1. ZZSP PKP Wrocław
2. ZZSP "PaFaWag" Wrocław
3. ZZSP Port Lotniczy Wrocław-Strachowice
4. ZZSP Zakłady Mechaniczne "Predom-Polar" we Wrocławiu
5. ZZSP Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu-Laskowicach
6. ZZSP Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Organicznego "Organika-Rokita" w Brzegu Dolnym
7. ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oławie