Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Zamościu

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa zamojskiego podlegał KWSP w Lublinie.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa zamojskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Zamościu. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Kilińskiego 62.

W ramach KWSP działały 4 komendy rejonowe:
  • KRSP Biłgoraj
  • KRSP Hrubieszów
  • KRSP Tomaszów Lubelski
  • KRSP Zamość

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży - w tym:

  • 4 ZSP
  • 1 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Zamościu.

1. ZZSP PKP Zamość-Bortatycze