Samochody bojowe straży pożarnej

Pierwsze po wojnie uregulowania dotyczące schematu malowania pojazdów straży zawarte zostały w zarządzeniu międzyresortowym z 1955 roku. W myśl zarządzenia wszystkie samochody bojowe straży powinny być koloru czerwonego (czerwień sygnałowa) z wyjątkiem błotników i kół, które powinny być koloru czarnego. W praktyce trzecim elementem oznaczanym w kolorze czerni były również zderzaki pojazdu.

W 1973 roku weszło w życie zarządzenie międzyresortowe w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu. Schemat malowania samochodów bojowych straży został utrzymany w identycznym kształcie jak w poprzednich dwóch dekadach z dodatkowym zaleceniem oznaczenia zderzaków (które powinny być koloru czarnego) 20-centymetrowymi białymi obrzeżami. Powyższy schemat malowania obowiązywał do końca lat siedemdziesiątych.

Na początku lat osiemdziesiątych zmodyfikowano normatyw odnoszący się do barwy pojazdów bojowych straży. Zgodnie z nowymi wytycznymi, pojazdy te w dalszym ciągu powinny być koloru czerwonego (czerwień sygnałowa) ale błotniki i zderzaki powinny być koloru białego. Tym samym, był to koniec tzw. starego schematu malowania, który obowiązywał przez prawie trzy dekady.

Samochody operacyjne

Początkowo schemat malowania samochodów osobowych komend straży był w dużym stopniu zbieżny z wytycznymi z 1955 roku odnoszącymi się do barwy pojazdów bojowych. Kolejne zarządzenie wydane w 1960 roku definiowało schemat malowania pojazdów operacyjnych straży na których umieszczano od tej pory pas w kolorze czerwieni sygnałowej biegnący od maski silnika przez całą długość nadwozia. Dodatkowym oznaczeniem samochodów operacyjnych stał się również emblemat w postaci białego koła z napisem STRAŻ umieszczany na przednich drzwiach pojazdu po obu stronach nadwozia. W latach siedemdziesiątych emblemat ten nie posiadał już tła w postaci białego koła i malowany był bezpośrednio na drzwiach. W okresie kiedy służbę zaczęły pełnić wozy na bazie Polskiego Fiata 125p i Poloneza nadwozia pojazdów operacyjnych miały najczęściej biały lub kremowy kolor z czerwonym pasem podokiennym i napisem STRAŻ. Znacznie mniej liczne w tym czasie, pojazdy operacyjne w czerwonym kolorze nadwozia oznaczano w inwersji – pas podokienny i napis STRAŻ malowano w kolorze białym.