Dział zawiera prezentację krajowych i zagranicznych konstrukcji samochodów specjalnych, używanych w polskiej straży pożarnej od lat pięćdziesiątych do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Klasyfikacja i podział samochodów specjalnych dokonany został w oparciu o normę PN-79/M-51300. Jedynym odstępstwem od tej normy jest brak określenia masy całkowitej w oznaczeniu samochodów specjalnych drabin i podnośników hydraulicznych, co jest zgodne z powszechną praktyką operacyjną tego okresu. W przypadku starszych konstrukcji z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przytoczono również oznaczenia zgodnie z normami im współczesnymi.
Samochody ratownictwa
specjalistycznego i dźwigi


Drabiny i podnośniki
hydrauliczne


Inne samochody
specjalne