W dziale tym zaprezentowano wybrane konstrukcje samochodów gaśniczych zabudowanych przez różne jednostki straży (komendy, ZSP, ZZSP) na podstawie własnych projektów, w tle z bardzo w PRL-u popularną racjonalizacją. Działania takie podyktowane były brakiem krajowej produkcji i znacznymi ograniczeniami importowymi niektórych odmian samochodów gaśniczych.Star 21P GPrSn- 750/50
Star 25L - GSn-800
Star 25L GPr-2100
Star 660 - GBMSn 1/8/450
Syrena 105 R20 - GLBPr 0,15/50
Syrena 105 R20 - GLPr-250
Żubr A-80 - GCBA 6,5/16
Żubr A-80 - GCBM 4/8