Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lubsku

W latach 1950-1975 w Lubsku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Zielonej Górze. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lubsku.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowe straży

  • ZSP Lubsko


ZSP Lubsko