Komenda Rejonowa Straży Pożarnych Warszawa-Wola

W latach 1950-1975 na terenie Warszawy istniała jednolita struktura ochrony przeciwpożarowej (komenda miejska, której podlegały oddziały taktyczne ZSP z terenu wszystkich dzielnic).

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego oraz w myśl postanowień zarządzenia z 1976 roku na terenie miasta powstało 7 komend rejonowych (dzielnicowych). Jedną z nich była KRSP Warszawa Wola, chroniąca za pośrednictwem podległych jej jednostek taktycznych zachodnią część lewobrzeżnej Warszawy.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Oddział VII
  • ZZSP PKP Warszawa-Odolany
  • ZZSP Zakładów Mechanicznych im. M.Nowotki


VII Oddział ZSP Warszawa-Bemowo
ZZSP PKP Warszawa-Odolany
ZZSP ZM im. Nowotki w Warszawie