Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kędzierzynie - Koźlu

W latach 1950 - 1975 w Kędzierzynie - Koźlu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kędzierzynie - Koźlu. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Kędzierzyn - Koźle i Zdzieszowice oraz gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Reńska Wieś i Zdzieszowice.

Na terenie operacyjnym kędzierzyńskiej KRSP funkcjonowało 5 jednostek zawodowych straży:

  • ZSP Kędzierzyn - Koźle
  • ZZSP Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" w Kędzierzynie-Koźlu
  • ZZSP Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu
  • ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Kędzierzynie-Koźlu
  • ZZSP Zakłady Koksownicze Zdzieszowice


ZSP Kędzierzyn - Koźle
ZZSP Zakłady Azotowe "Kędzierzyn"
ZZSP Zakłady Chemiczne "Blachownia"
ZZSP ZGPN CPN Kędzierzyn Koźle