Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Gorzowie Wielkopolskim

W latach 1950-1975 teren operacyjny późniejszego województwa gorzowskiego podlegał KWSP w Zielonej Górze oraz oraz częściowo KWSP w Poznaniu.

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie nowoutworzonego województwa gorzowskiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych (KWSP) w Gorzowie Wielkopolskim. Siedziba komendy była zlokalizowana przy ulicy Dąbrowskiego 3.

W ramach KWSP działało 9 komend rejonowych:
 • KRSP Choszczno
 • KRSP Dębno
 • KRSP Gorzów Wielkopolski
 • KRSP Międzychód
 • KRSP Międzyrzecz
 • KRSP Myślibórz
 • KRSP Strzelce Krajeńskie
 • KRSP Słubice
 • KRSP Sulęcin

Na terenie operacyjnym KWSP funkcjonowało 13 jednostek zawodowych straży - w tym:

 • 10 ZSP
 • 3 ZZSP
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Gorzowie Wielkopolskim

1. ZZSP Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" Gorzów Wielkopolski
2. ZZSP Zakłady Mechaniczne Ursus - Oddział Gorzów Wielkopolski
3. ZZSP Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze w Kostrzynie n.Odrą


KRSP Choszczno
KRSP Dębno
KRSP Gorzów Wielkopolski
KRSP Międzychód
KRSP Międzyrzecz
KRSP Myślibórz
KRSP Słubice
KRSP Strzelce Krajeńskie
KRSP Sulęcin