Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gorzowie Wielkopolskim

W latach 1950-1975 w Gorzowie Wlkp. działała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, podległa KWSP w Zielonej Górze.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa gorzowskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych

Na terenie operacyjnym gorzowskiej KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowej straży pożarnej:

  • Oddział I ZSP Gorzów Wlkp. (do 1989 r. ZSP Gorzów)
  • Oddział II ZSP Gorzów Wlkp. - Siedlice (od 1989 r.)
  • ZZSP Gorzowskich Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon"
  • ZZSP Zakładów Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie (w organizacji, likwidacja w 1988 r.)


I Oddział ZSP Gorzów Wlkp.
II Oddział ZSP Gorzów Wlkp.
ZZSP ZWCh "Chemitex-Stilon"
ZZSP ZM "Ursus" Gorzów Wielkopolski