Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Łodzi

W latach 1950-1975 zasadniczym podmiotem w ramach struktury ochrony przeciwpożarowej w Łodzi była Komenda Miejska Straży Pożarnych m. Łódź. Organem równorzędnym organizującym i nadzorującym system ochrony przeciwpozarowej w województwie łódzkim (z wyłączeniem m. Łódź) była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych. Dualizm powyższy wynikał z właściwości ówczesnego systemu podziału administracyjnego kraju. W ramach owego podziału Łódź była odrębną wydzieloną z województwa łódzkiego jednostką administracyjną (tzw. miastem wydzielonym).

1 czerwca 1975 roku wprowadzono dwustopniowy podział administracyjny, na mocy którego kraj został podzielony na 49 województw. Likwidacji uległy powiaty, które zastąpiono nieformalnymi jednostkami podziału - rejonami. Kompetencje Powiatowych Komend Straży Pożarnych w terenie przejęły Komendy Rejonowe Straży Pożarnych (KRSP). Sieć komend rejonowych wchodzących w skład poszczególnych KWSP została określona w zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 roku.

Województwo łódzkie było pod względem terytorialnym najmniejszą jednostką administracyjną w kraju. Podmiotem zasadniczym w sprawach ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa łódzkiego była Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Łodzi. Siedziba KWSP została zlokalizowana przy ulicy Wólczańskiej.

W ramach KWSP działało 9 komend rejonowych:

 • KRSP Łódź - Śródmieście
 • KRSP Łódź - Widzew
 • KRSP Łódź - Górna
 • KRSP Łódź - Polesie
 • KRSP Łódź - Bałuty
 • KRSP Pabianice
 • KRSP Ozorków
 • KRSP Zgierz
 • KRSP Stryków
Na terenie operacyjnym łódzkiej KWSP funkcjonowało 27 jednostek zawodowej straży - w tym:
 • 16 ZSP
 • 11 ZZSP
Obok standardowego wyposażenia jednostek, które stanowiły typowe samochody pożarnicze krajowej produkcji, łodzki garnizon pożarniczy dysponował następującym sprzętem pochodzącym z importu: (lata osiemdziesiąte)
 • 1 średni samochód gaśniczy kombinowany - GBAPr
 • 9 ciężkich samochodów gaśniczych ze zbiornikami na środki gaśnicze o pojemności powyżej 8000 litrów
 • 6 samochodów proszkowych GPr-3000
 • 4 samochody ratownictwa technicznego i chemicznego
 • 8 drabin mechanicznych o długości wysuwu 30-44 m
Lista zweryfikowanych jednostek zawodowych pionu resortowego podległych KWSP w Łodzi

1. ZZSP Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Anilana" w Łodzi
2. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Alba" w Łodzi
3. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Bistona" w Łodzi
4. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Eskimo" w Łodzi
5. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Poltex" w Łodzi
6. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Uniontex" w Łodzi
7. ZZSP Łódzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi
8. ZZSP PKP Łódź-Olechów
9. ZZSP Pabianickie Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego "Polfa" Pabianice
10. ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Pamotex" w Pabianicach
11. ZZSP Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu


KRSP Łódź-Śródmieście
KRSP Łódź-Widzew
KRSP Łódź-Górna
KRSP Łódź-Polesie
KRSP Łódź-Bałuty
KRSP Pabianice
KRSP Ozorków
KRSP Zgierz
KRSP Stryków


Lista pojazdów przypisanych do rejonów:

KRSP Łódź-Widzew
24-02-1524-02-3224-02-38
KRSP Łódź-Górna
24-00-xx24-03-1524-03-1924-03-2124-03-31
24-03-3424-03-79
KRSP Pabianice
24-04-18
KRSP Łódź-Polesie
24-05-1224-05-1224-05-1424-05-17
KRSP Łódź-Bałuty
24-06-33
KRSP Ozorków
24-07-01