Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Jastrzębiu Zdroju

W latach 1950-1975 w Jastrzębiu Zdroju funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Jastrzębiu Zdroju.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała co najmniej dwie jednostki zawodowe straży

  • ZSP Jastrzębie Zdrój
  • ZZSP KWK "Jastrzębie" w Jastrzębiu Zdroju
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie jastrzębskim funkcjonowało 27 terenowych jednostek OSP (20 typu "S-1", 3 typu "S-2" oraz 4 typu "M-1") i 5 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1").


ZSP Jastrzębie Zdrój
ZZSP KWK "Jastrzębie"