Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sejnach

Powiat sejeński został powołany w 1956 r. W tym samym roku powstała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Sejnach, która funkcjonowała do 1975 r. Podlegała ona wówczas WKSP w Białymstoku.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Sejny zostały włączone do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych.

Rejon KRSP Sejny obejmował: miasto Sejny, oraz gminy: Sejny, Puńsk, Krasnopol i Giby. Jest to specyficzny obszar; dzisiejszy pow. sejeński to najmniej zaludniony powiat w Polsce (24 os./km?).

W rejonie sejneńskim w 1984 r. działały łącznie 22 jednostki terenowych OSP (11 typu S-1, 3 typu S-2, 7 typu M-2 i 1 typu M-1) i 3 ZOSP (wszystkie typu ZM-1: POM Sejny, PGR Folwark Burbiszki i PGR Folwark Poluńce). Dokładne zestawienie znajduje się w artykule poniżej. Oprócz wymienionych ZOSP trafiliśmy na wzmiankę (z 1981 r.) o jednostce ZOSP w Nadleśnictwie Giby, bez bliższych danych. Nie figuruje ona jednak w zestawieniu z 1984 r.

W 2009 r. na terenie pow. sejneńskiego (obejmującego te same gminy) działało nadal 16 OSP. W mrokach historii rozpłynęły się: OSP Wojciuliszki (jedyna w 1984 r. OSP M-1), OSP Daniłowce (M-2), OSP Jegliniec (M-2), OSP Romanowice (M-2), OSP Żłobin (M-2), OSP Berżałowce (M-2). Dwie jednostki typu M-2 (OSP Bubele i OSP Żegary) awansowały do S-1, a jedna (OSP Widugiery) 'spadła' z S-1 do M-1. Naturalnie transformacji nie przeżyła żadna ZOSP. Akronimy 'POM' i 'PGR' stanowiły wyrok śmierci.

Na terenie KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Sejny


ZSP Sejny
OSP i ZOSP z terenu KRSP Sejny (1984)