Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pucku

W latach 1954 - 1975 w Pucku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Pucku powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

W 1986 roku na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało: 31 terenowych OSP (w tym: 3x S-2, 19x S-1, 4x M-2, 5x M-1, dysponujących łącznie 90 szt. motopomp) oraz 12 ZOSP (w tym 6x ZS-1, 1x ZM-2, 5x ZM-1). Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka terenowej zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Puck
A także 1 jednostka zawodowa pionu resortowego:
  • ZZSP PPiUR „Szkuner” Władysławowo


ZSP Puck
ZZSP PPiUR „Szkuner” Władysławowo