Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Prudniku

W latach 1950 - 1975 w Prudniku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Prudniku. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Biała, Głogówek i Prudnik oraz gminy Biała, Głogówek, Lubrza i Prudnik.

Na terenie operacyjnym prudnickiej KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Prudnik
  • ZZSP Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Frotex" w Prudniku


ZSP Prudnik
ZZSP ZPB "Frotex" Prudnik