Pojazdy straży pożarnej jako jednostki uprzywilejowane w ruchu posiadają pewne atrybuty odróżniające je od innych pojazdów. Elementy te to specyficzny schemat malowania samochodów pożarniczych oraz system sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej charakterystyczny dla każdego pojazdu uprzywilejowanego. Z punktu widzenia praktyki operacyjnej ważnym elementem jest też system oznaczeń taktycznych jednostek, który w znacznym stopniu usprawnia koordynację i kierowanie działaniami operacyjnymi. Wszystkie te trzy aspekty zostały przedstawione w świetle regulujących je aktów prawa wewnętrznego z lat 1955-1984.


Schemat malowania Sygnalizacja świetlna
i dźwiękowa
Oznaczenia operacyjne
Galeria